Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 49

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 51

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 53

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 55

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 57

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 59
H&H Language agency s. r. o. - Jak zajistit kvalitní tlumočení?
Překlady textů Certifikáty Cambridge Studium v Evropě Kariéra Anglický/Německý intenzivní kurz Reference Kontakt

Jak zajistit kvalitní tlumočení?

Co by měl vědět objednatel tlumočnických služeb.

Informace, rady a doporučení.

Důvěrnost informací
Zachování mlčenlivosti je pro dobrého tlumočníka samozřejmostí. Tlumočník musí považovat všechny vyslechnuté informace za přísně důvěrné. Přejete-li si však se v tomto ohledu ještě pojistit, uzavřete s tlumočníkem/agenturou na konkrétní tlumočnickou zakázku jednorázovou písemnou dohodu, ve které zachování mlčenlivosti stvrdíte svými podpisy.
Příprava tlumočníka, materiály
Zkušený tlumočník by měl být schopen tlumočit bez přípravy na úrovni obecného jazyka i na úrovni základů jazyka odborného. Žádný tlumočník však není tak dokonalý, aby znal veškeré výrazy ze slovní zásoby vašeho oboru. Pro dobře odvedenou tlumočnickou práci jsou proto velice důležité dvě věci, které nejsou na tlumočníkovi, ale na vás:
1. Tlumočník musí mít před začátkem tlumočení k dispozici materiály, které pokud možno co nejpřesněji vyjadřují obsah toho, co bude tlumočit.
2. Pro přípravu na tlumočení potřebuje tlumočník dostatek času.
Ad 1) Materiály:
Poskytněte tlumočníkovi veškeré materiály, které souvisí s tématem, které budete na jednání se zahraničním partnerem probírat (smlouvy, kopie korespondence, jakékoliv další písemné materiály). Nemáte-li jasnou představu o náplni schůzky, která se má tlumočit, poskytněte tlumočníkovi alespoň slovník výrazů používaných ve vaší společnosti a jakékoliv další informace o Vaší společnosti (co vyrábíte, jací jsou Vaši hlavní dodavatelé apod.). Každá takováto informace tlumočníkovi pomůže se připravit tak, aby jeho výkon odpovídal vaší představě. Komunikací s tlumočníkem rozhodně neztrácíte čas, navíc pomáháte zaručit to, že tlumočení bude probíhat hladce a k vaší spokojenosti. Pomocné materiály pro tlumočníka mají v ideální podobě dvoujazyčnou verzi, ale i materiál v mateřském či cílovém jazyce tlumočníkovi pomůže.

Ad 2) Čas na přípravu
Pro kvalitní přípravu na tlumočení by tlumočník měl mít nejméně 3 dny času.
Průběh tlumočení
Při jednání se zahraničním partnerem, jakkoliv je pro vás důležité, se snažte pamatovat na to, že vaše slova musí někdo tlumočit. Snažte se mluvit pomalu, srozumitelně a fázovat svůj projev na malé významově souvislé celky. Jedině tak zaručíte, že tlumočník vaše slova předá správně. Musí-li tlumočník při své práci váš projev neustále přerušovat či zastavovat, aby se ve změti rychle podaných informací vyznal, zpomaluje jednak průběh jednání a jednak může docházet k nedorozuměním. Žádá-li vás tlumočník v průběhu jednání o vysvětlení, co tou kterou větou chcete říci, nedělá to proto, že je hloupý či nezkušený. Ptá se naopak proto, že je v první řadě nutné, aby sdělení porozuměl on, jedině potom je schopen je správně interpretovat zahraničnímu partnerovi. Řadu vyjádření lze chápat různě a zejména při přímém překladu mluveného jazyka do jazyka jiného může často docházet k nejasnostem. Je proto třeba je odkrýt a odstranit.
Péče o tlumočníka
Tlumočník odvádí velice náročný psychický, ale také fyzický výkon, vždyť mluví minimálně dvakrát tak dlouho než vy, a navíc musí být neustále ve střehu. Dbejte proto na jeho pitný režim a berte ohled na nutné přestávky v jeho práci.

Stránka vytvořena za: 0.0046s