Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 49

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 51

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 53

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 55

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 57

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 59
H&H Language agency s. r. o. - Tlumočnický servis
Překlady textů Certifikáty Cambridge Studium v Evropě Kariéra Anglický/Německý intenzivní kurz Reference Kontakt

Tlumočnický servis

Charakter tlumočení:
Poskytujeme tlumočnický servis pro všechny typy setkání se zahraničním partnerem: obchodní jednání, školení, tlumočení ve výrobě "u stroje", doprovodné tlumočení při prohlídce závodu/provozovny apod. Dále poskytujeme vybrané tlumočníky nebo teamy tlumočníků pravidelně či dlouhodobě pro práci na rozsáhlejších projektech za zvýhodněných finančních podmínek.
Kvalita:
Mezi našimi tlumočníky jsou pracovníci zkušení v daném oboru. Zachování mlčenlivosti je součástí profesionálního kodexu. Kvalitu jejich výkonu se snažíme zajistit také tím, že na základě komunikace se zákazníkem dodáme tlumočníkům co nejvíce materiálů k tématu, které se má tlumočit, a o dané společnosti.
Cena:
Cena se odvíjí od doby strávené tlumočením. Základ tvoří dvě sazby, polodenní (do 4,5 hodin) a celodenní (4,5 až 8,5 hodin). Při tlumočení trvajícím déle než 8,5 hodin se každá další hodina nad rámec celodenní sazby počítá zvlášť. Při cestách do zahraničí, kde samotné tlumočení zabírá jen malou část času strávenou celým výjezdem, se k ceně za tlumočení přičítá kompenzace ztráty času tlumočníka. Při tlumočení objednaném v den konání se k ceně přičítá expresní přirážka. Její výše se stanoví individuálně.
Sazby za jednotlivé jazyky / typy tlumočení
Běžné jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, ruština, španělština, polština
Ostatní (méně frekventované) jazyky: portugalština, švédština, nizozemština, dánština, maďarština, lužická srbština, arabština, japonština
Jednorázové tlumočení (obchodní jednání, technické tlumočení):
jazyk/sazba polodenní do 4 hod. celodenní do 8 hod. další hod. nad 8 hod. ztráta času za hodinu.
A. běžné jazyky a polština 2 800,- Kč 5 400,- Kč 900,- Kč 200,- Kč
B. ostatní jazyky cena se stanoví individuálně
K ceně se přičítá 19 % DPH
Jednorázové vyřízení administrativní konsekutivy (cena za hodinu). Cena za hodinu je od 750,- Kč plus náklady za transport a čas strávený cestou.
Tlumočení spojené s cestou do zahraničí.
Základ tvoří cena za odpovídající tlumočnickou sazbu. Nad její rámec se kalkuluje ztráta času tlumočníka, který stráví mimo domov. Ztráta času se počítá do 12 hodin denně.
Příklad: Cestuje-li tlumočník jeden celý den od rána do večera, např. 14 hodin, autem do zahraničí, sazba za tento den bude 12 x 200,- Kč. Pracuje-li druhý den ráno tlumočník do 4 hodin, účtuje se polodenní sazba 2 800,- Kč, a za zbytek dne se dopočítá 8 hodin ztráty času x 200,- Kč. 14 hodin dlouhá cesta zpět domů třetí den se opět kalkuluje 12 hodinami á 200,- Kč za ztrátu času.

Dopravu za tlumočníka hradí objednatel.
Ubytování a stravování tlumočníka hradí objednatel, nebo se kompenzují formou náhrady za ubytování a diet.
Tlumočení dvou cizích jazyků v kombinaci (např. angličtina – němčina).
Cena je vyšší o 50 %).
Pravidelný / dlouhodobý tlumočnický servis pro zakázky jednoho typu v jednom jazyce. Výrazné množstevní slevy (jejich výše se odvíjí na frekvenci tlumočnických zakázek).
Soudní tlumočení.
Soudní neboli úřední tlumočení provádí soudní tlumočník. Ten je jmenován krajským soudem a tlumočnický úkon stvrzuje svým razítkem a doložkou.
Soudní tlumočení je vyžadováno u oficiálních aktů, kde figuruje cizinec nemluvící česky a které svou povahou vyžadují překlad soudního tlumočníka: např. notářské zápisy či svatby.
Cena se stanoví za 1 hodinu soudního tlumočení a je pro každý případ kalkulována zvlášť.
Upozornění:
V případě zrušení objednaného tlumočení účtujeme storno poplatek 30% z předpokládané ceny tlumočení. V případě přesunu tlumočení na jiný termín (do 30 dnů) je storno poplatek 30 %.
Stránka vytvořena za: 0.0034s