Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 49

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 51

Strict Standards: Non-static method Site::defineParams() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 53

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 55

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 57

Strict Standards: Non-static method Site::defineElements() should not be called statically in /www/doc/www.hah-info.cz/www/index.php on line 59
H&H Language agency s. r. o. - Další překladatelské služby
Překlady textů Základní sazba pro jednotlivé jazyky Přirážka za rychlost Přirážka za obtížnost Přirážka za grafiku Slevy Další překladatelské služby Certifikáty Cambridge Studium v Evropě Kariéra Anglický/Německý intenzivní kurz Reference Kontakt

Další překladatelské služby

Opravy a korektury překladů, stylistické úpravy textů.
1. 1. Korektura textu rodilým mluvčím.
Korekturu překladu rodilým mluvčím včetně stylistické úpravy textu poskytujeme nad rámec hotového překladu do cizího jazyka. Tento krok doporučujeme pro texty, které se dostanou před oči jiným rodilým mluvčím v daném jazyce a které jsou povahy propagační, slavnostní apod. Jedná se o www stránky, výroční zprávy, publikace pro tisk, návody k použití pro výrobky do maloobchodní sítě apod. Cena za korekturu rodilým mluvčím (za 1 normostranu = 1 800 znaků): Pro text přeložený z češtiny do cizího jazyka naší agenturou: 100,- Kč. Pro text, který do cizího jazyka nepřekládala naše agentura: 200,- až 300,- Kč. Cena je stanovena u každého textu individuálně podle rozsahu úprav, který rodilý mluvčí musí na překladu udělat. K ceně se přičítá 19 % DPH.
1.2. Korektura přeloženého textu českým překladatelem.
Kontrola, oprava či korektura překladu (z cizího jazyka do češtiny i z češtiny do cizího jazyka) je namístě tehdy, má-li zákazník v ruce již hotový překlad, ale pochybuje o jeho správnosti. Nekvalitně přeložených textů se bohužel vyskytuje dost. Chybí v nich části textu (překladatel je přehlédl, nebo je dokonce neuměl přeložit, a tak je úplně vynechal), překlad neodpovídá originálu, obsahuje nevhodně volenou slovní zásobu, je gramaticky a stylisticky špatný či obsahuje chyby v hláskování nebo překlepy. Ke kontrole či korektuře překladu je vedle překladu nutno dodat také předlohu. K provedené kontrole či korektuře lze dodat kritický komentář s uvedenými typy chyb, které se v původním překladu vyskytovaly. Cena za korekturu / opravu (za 1 normostranu = 1 800 znaků): 200,- až 300,- Kč. Cena je stanovena u každého textu individuálně podle rozsahu úprav, které bylo nutno na překladu udělat. Cena neobsahuje 19 % DPH.
1.3. Jazykové korektury českých textů.
Vedle textů v cizím jazyce upravujeme též texty v češtině. Jedná se o běžné korektury českých textů, které vedou k odstranění překlepů, gramatických chyb (hláskování, interpunkce, velká písmena) a stylistických neobratností. Zkontrolovat z "češtinářského" hlediska by potřebovalo 95 % textů, které potkáváme, kromě novin a časopisů a většinou také publikovaných knih jí však bohužel neprochází skoro žádný text. Jazykovou korekturu českých textů lze doporučit zejména pro jakýkoliv text určený velkému počtu čtenářů/zákazníků. Není nic smutnějšího než nacházet hrubky v luxusních katalozích na drahém papíru nebo na jinak graficky i obsahově perfektních internetových stránkách, o čistě reklamních textech nemluvě. Cena za jazykovou korekturu českého textu (za 1 normostranu = 1 800 znaků): 200,- Kč.
2. Soudně ověřené překlady
Soudně ověřené překlady neboli úřední překlady jsou překlady s razítkem soudního tlumočníka. Jedná se o překlady vyhotovené překladatelem jmenovaným krajským soudem, který předlohu a překlad v papírové formě spojí a opatří je svým razítkem a doložkou, v níž stvrzuje, že předloha a překlad si plně odpovídají. Překladatel je povinen přeložit veškerý text předlohy včetně razítek, potvrzení od notáře o pravosti kopie apod. a současně zachovat úpravu původního dokumentu, proto se výsledný překlad může někdy zdát rozsáhlejší než předloha. Soudně ověřený překlad má pouze písemnou formu. Je vyžadován u oficiálních překladů dokumentů (jako jsou vysvědčení, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku - u dokumentů tohoto typu se nedává k překladu originál, ale pouze notářsky ověřená kopie) nebo u překladu jiných textů závažné povahy, jako jsou smlouvy, čestná prohlášení apod. Cena za 1 fyzickou stranu (na papíře) výsledného textu překladu: 470,- Kč. K ceně se přičítá 19 % DPH.
Soudní ověření již hotových překladů:
Ve výjimečných případech lze již využít hotového překladu. Soudní tlumočník překlad zkontroluje a případně opraví a potom jej sváže s originálem a opatří razítkem a doložkou. Cena za soudní ověření 1 fyzické strany (na papíře) výsledného textu překladu: 250,- až 400,- Kč. Cena je stanovena pro každý překlad individuálně podle rozsahu úprav, které soudní tlumočník v dodaném překladu musí udělat. K ceně se přičítá 19 % DPH.
Stránka vytvořena za: 0.006s